معاون پژوهشی دانشکده


 

معاون پژوهش دانشكده پزشكي

جناب آقای دکتر امیرعظیمیان

استادیار و دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی

amir_azimian2033@yahoo.com :پست الکترونیک

058-31513005   : تلفن تماس

 

شرح وظايف

 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...