کارشناس واحد


 

سركارخانم سميه بهزادفر

کارشناس مسئول واحد پژوهش دانشکده پزشکی

كارشناس ارشد علوم اطلاعات و دانش شناسي

s.behzadfar1380@gmail.com

nkh.medresearch@gmail.com

05831513019

CV

-------------------------------

سرکار خانم ساغر صفامنش 

کارشناس  واحد پژوهش  دانشکده پزشکی بجنورد

کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

nkh.medresearch@gmail.com

05831513019

CV 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...